براي مشاهده گزارش و تصاوير به نكات ذيل توجه نماييد:

• در كادر پايين شماره همراه، كدملي و يا شماره پذيرش بيمار را وارد نموده و كليد ادامه را بزنيد.

• بعد از آماده شدن گزارش، پيامكي حاوي لينك مشاهده گزارش به تلفن همراه بيمار ارسال مي گردد.

• درصورت داشتن سوال مي توانيد با شماره تلفن 38419041 051 تماس بگيريد.

ادامه